سایت های وابسته

بانک سرمایه

متخصصین ما

واحد فنی

واحد فنی وظیفه پشتیبانی و نگهداری از سرور ها و تجهیزات فنی و کامپیوتری که در زمینه ثبت و انجام تراکنش های بانکی دستگاه‌های کارتخوان فعال می‌باشند و همچنین پشتیبانی سیستم‎‌های داخلی شرکت را برعهده دارد. در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی این واحد با تمام تلاش و در اسرع وقت در جهت حل مشکل اقدام می‌نماید.

واحد عملیات

وظایف اصلی این واحد به شرح زیر است:
- جمع‌آوری و ثبت اطلاعات تقاضا کنندگان دستگاه‌های کارتخوان دریافتی از شعب بانک سرمایه
- نصب و پشتیبانی دستگاه‌های کارتخوان
- پاسخگویی تلفنی به درخواست‌ها و مشکلات احتمالی پذیرندگان دستگاه‌ها
- بررسی و رفع مغایرت های مالی احتمالی تراکنش های دستگاه‌های کارتخوان بانک سرمایه

واحد برنامه‌ریزی و توسعه

وظایف اصلی واحد برنامه‌ریزی و توسعه به شرح زیر است:
- دریافت اهداف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها از مدیریت عامل و برنامه‌ریزی لازم به منظور انجام فعالیت‌های حوزه و ارتقا بهره‌وری و بهبود فعالیت‌های مربوطه
- ارائه خدمات و محصولات شرکت
- نظارت بر نحوه استقرار سیستم امور مشتریان در واحد های مربوط
- تهیه طرح‌های پیشنهادی برای استفاده بهینه بانک‌ها در خصوص ارائه خدمات بانکی
- مدیریت پروژه‌های در حال اجرا
- تهیه و تنظیم قراردادها